Castor EDC news: PhD student and MyConsent Module

In September 2017, Martijn Kersloot started his PhD programme at DTL partner Castor EDC. Martijn will develop a scalable solution for standardising medical research data, both retrospective and prospective. Derk Arts (CEO of Castor EDC): “We invite the other DTL partners to contact us if they want to become involved in this project.” Castor has also announced that its dynamic consent platform ‘MyConsent’ is ready for the first pilots. You can read more about these developments below (in Dutch).

PhD student
In september is Martijn Kersloot gestart aan een PhD-traject bij Castor EDC gericht op een schaalbare oplossing voor het standaardiseren van medische (onderzoeks)data, zowel retrospectief als prospectief. Momenteel wordt er veel gebruik gemaakt van vrije tekst bij het invoeren van data in het elektronisch patiëntendossier, waardoor deze data niet eenvoudig hergebruikt kan worden. Ook als data verzameld is, vergt het annoteren van variabelen in een dataset veel tijd. Tijdens dit traject wordt er onderzoek gedaan naar het annoteren van klinische vrije tekst met ontologie-concepten om deze te kunnen gebruiken voor het maken van een dataset, het standaardiseren van bestaande medische datasets en het semantisch interoperabel maken van deze datasets. We werken graag met partners samen om deze, maar ook andere relevante, technologieën te onderzoeken, ontwikkelen en evalueren. Bij dit project willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de lopende projecten op dit gebied, en we nodigen de DTL partners dan ook uit om contact met ons op te nemen als zij kansen voor samenwerking zien.

Castor module MyConsent klaar voor de eerste pilots
Het door Castor ontwikkelde dynamic consent platform MyConsent is klaar voor de eerste pilots. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een eerste implementatie waarin onderzoekers eenvoudig nieuwe consent verzoeken bij bestaande studiedeelnemers kunnen indienen. De deelnemer blijft hierbij anoniem en heeft controle over wanneer uitnodigingen voor nieuwe projecten wel of niet gewenst zijn. Een eerste pilot zal lopen in het AMC, en een tweede in samenwerking met het LUMC, BBMRI en DTL. In eerste instantie zal deze digitale consent oplossing worden ingezet voor niet WMO-plichtige studies en vragen over hergebruik van data, maar de hoop is met onze partners een lans te kunnen breken voor het vervangen van de wettelijk verplichte ‘wet signature’ voor WMO-plichtig onderzoek.

This entry was posted in Partner.

Comments are closed.