BAYES ALS AANVULLING OP STATISTIEK

De meeste managers en onderzoekers zijn als het om statistiek gaat ´klassiek´ geschoold: nulhypotheses, chi-kwadraat, p-waarden, betrouwbaarheidsintervallen, significanties. De toepassing hiervan gaat in de praktijk heel vaak mis.

Want stel dat na al deze arbeid de nulhypothese verworpen wordt, sta je dan met lege handen? Dat kan niet waar zijn. En dat is ook niet zo. Bayes biedt een alternatief.

Bayes in Action is een cursusprogramma om de kennis van Bayes in korte tijd onder de knie te krijgen. De basis onderwerpen zijn:

  • what is your model?
  • overfitting the data, which often goes unnoticed
  • regression models, how to optimise the parameters
  • model selection, finding the best model
  • missing data, how to overcome these
  • prediction models and their uncertainty
  • non-linear models and aliasing

Voorts worden een aantal Machine Learning onderwerpen behandeld. En hun valkuilen.

Alle onderwerpen worden toegelicht met werkende demonstraties. Er wordt ruim tijd genomen voor inhoudelijke discussie. In één dag leer je meer dan in een week op een conferentie!

De cursus is bestemd voor: actuarissen, afdelingsmanagers, bioinformatici, data scientists, econometristen, epidemiologen, farma medewerkers, financieel managers, forensisch rechercheurs, geologen, geneeskundigen, gezondheidszorg managers, marktonderzoekers, natuurkundigen, promovendi, R&D managers, ruimteonderzoekers, statistici, sterrenkundigen, etc. Een basale wiskundige en statistische achtergrond wordt verondersteld.

Lees hier voor meer informatie.