Bayesiaanse Statistiek Cursus

De meeste managers en onderzoekers zijn als het om statistiek gaat ´klassiek´ geschoold: nulhypotheses, chi-kwadraat, P-waarden, een- of twee-zijdige testen, enzovoorts. P-waarden worden vaak ten onrechte beschouwd als de waarschijnlijkheid dat de hypothese waar is.

P-waarde hypothese testen zijn afhankelijk van niet-waargenomen data sets. Deze veronderstelling is een potentieel ernstige fout in de logica van de klassieke statistiek. Betekent dit dat alle moeite voor niets was? Dat kan niet waar zijn. En dat is ook niet zo.

Bayesiaanse statistiek biedt een alternatief.

Bayes in Action is een cursusprogramma om de kennis van de Bayesiaanse statistiek in korte tijd onder de knie te krijgen. De basis onderwerpen zijn:

  • wat is jouw model?
  • overfitting van data, vaak onopgemerkt
  • regressie modellen, optimalisatie van parameters
  • model selectie, vindt het beste model
  • ontbrekende data, hoe dit op te lossen
  • voorspellingsmodellen en onzekerheid
  • niet-lineaire modellen en aliasing

Voorts worden een aantal Machine Learning onderwerpen behandeld. En hun valkuilen!

Doelgroep:

De Bayesiaanse statistiek cursus is bestemd voor: R&D afdelingsmanagers, bioinformatici, data scientists, econometristen, epidemiologen, farma medewerkers, financieel managers, forensisch rechercheurs, geologen, geneeskundigen, gezondheidszorg managers, marktonderzoekers, meteorologen, natuurkundigen, promovendi, ruimteonderzoekers, statistici, sterrenkundigen, etc.
Een basale BSc wiskundige en statistische achtergrond wordt verondersteld.

Lees meer.