De programmeertaal C++

De cursus Programmeertaal C++ behandelt niet alleen de syntax van de programmeertaal C++, maar ook de bijbehorende object-georiënteerde programmeerstijl. U leert gebruik maken van de object-georiënteerde faciliteiten in de taal (data abstractie, encapsulatie, inheritance en polymorfisme/dynamic binding), van de I/O bibliotheek, templates, exception handling en gebruik van de standaardbibliotheek STL. Deze onderwerpen worden, onder begeleiding van de docent, uitgebreid in de praktijk geoefend.

Website: het volledige programma en registratiemogelijkheid vindt u hier.