FAIR Data Stewardship (basis)

Bij onderzoek – in de brede zin van het woord – wordt steeds meer data geproduceerd. Daarbij is de wens dat deze onderzoeksdata bruikbaar blijft voor vervolgonderzoek. In de praktijk gaat dat lastig.

Om deze problematiek te adresseren zijn de FAIR principes geformuleerd. Data moet Findable, Accessible, Interoperable en Reusable zijn. Een van de manieren om daarvoor te zorgen is om data stewards op te nemen in onderzoeksteams. Deze data stewards zorgen er in onderzoeksprojecten voor dat data FAIR wordt en blijft.

In deze cursus, die is ontwikkeld in samenwerking met de GO-FAIR Foundation, leer je de kennis en vaardigheden die horen bij FAIR data stewardship.

Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor mensen die willen werken als data steward in een onderzoeksomgeving of die nauw betrokken zijn bij data stewardship.

The course is given in Dutch.

Read more & register