Flowcytometrie, van kalibratie tot applicatie

Doel van de cursus:
Flowcytometrisch onderzoek speelt een belangrijke rol in de diagnostiek van leukemieën en maligne lymfomen, immunodeficiënties, auto-immuunziekten en diverse andere immunologische en hematologische aandoeningen. Daarnaast wordt de flowcytometrie gebruikt voor de identificatie van allerlei celtypen in zowel diagnostiek als in research laboratoria. Het op de juiste wijze inzetten van de veelheid aan antistoffen en technieken vereist kennis en ervaring. Dit geldt met name voor het hanteren van de juiste indicatiestellingen voor flowcytometrische diagnostiek, het uitvoeren van de analyses en het interpreteren van de verkregen resultaten. De cursus is bedoeld om via een drietal middagen en meerdere voordrachten de toehoorder inzicht te verschaffen in de grondbeginselen van de flowcytometrie en mogelijke toepassingen, daarnaast zal speciale aandacht geschonken worden aan kwaliteitscontrole (standaardisatie en kalibratie) van de flowcytometer.

Doelgroep:
Analisten, medewerkers van immunodiagnostische, medisch-microbiologische, klinisch-chemische en research laboratoria en andere geïnteresseerden in flowcytometrie.

Immunologische basiskennis is gewenst om de cursus goed te kunnen volgen.

Cursus data: 2, 9 en 16 april 2019
(3 dinsdagmiddagen) in Rotterdam (Erasmus MC)

Cursusstructuur:
De cursus bestaat uit drie college middagen die in Rotterdam gehouden zullen worden van 16.00 tot 18.30 uur. De cursisten ontvangen tijdens de cursus een theoretisch naslagwerk “Flow Cytometry: First Principles” 2nd Edition Alice Longobardi Givan (of vergelijkbaar boek).

Cursusinhoud:
In deze cursus komen zowel theoretische als technische aspecten van de flowcytometrie aan de orde. Tijdens de cursus worden voorbeelden gebruikt uit de medische diagnostiek.

Read more