Medische Immunologie

Medische Immunologie is het op de gezondheidszorg en klinisch-wetenschappelijk onderzoek gerichte deel van het immunologisch vakgebied. De cursus is bedoeld om via een reeks voordrachten (10 avonden) de toehoorder inzicht te verschaffen in de grondbeginselen van de Medische Immunologie. De cursus is bedoeld als een brugfunctie tussen het immunodiagnostisch laboratorium en de klinisch werkzame arts die te maken krijgt met patiënten bij wie het immuunsysteem ontspoord is (immunodeficiënties, auto-immuunziekten, lymphoproliferatieve aandoeningen, orgaantransplantaties, allergieën, enz), maar ook als ondersteuning en initiatie van klinisch-wetenschappelijk immunologisch onderzoek.

Datum: 17 september – 26 november 2015

Doelgroep:
Analisten, medewerkers van immunodiagnostische, medisch-microbiologische en klinisch-chemische laboratoria en andere geïnteresseerden in de medische immunologie. Immunologische basiskennis is gewenst om de cursus goed te kunnen volgen.

Cursusinhoud:
In deze cursus komen zowel theoretische als technische aspecten van de Medische Immunologie aan de orde. Zowel de (patho-) fysiologie van het humane immuunsysteem als de belangrijkste immunologische ziektebeelden zullen worden besproken. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de technische aspecten van de immunodiagnostiek. Als literatuur zal de 3e druk van het leerboek ‘Medische Immunologie’ worden gebruikt.

Accreditatie:
Als bewijs van deelname, ontvangt u een certificaat van Avans Hogeschool. Aan deze cursus zijn 27 UEC (eurokredieten voor het Europees Professioneel Dossier) toegekend, welke op het certificaat vermeld worden.

Cursus website: http://www.alsavans.nl/avans-training-2591.htm