Bayesiaanse Statistiek Cursus

De meeste managers en onderzoekers zijn als het om statistiek gaat ´klassiek´ geschoold: nulhypotheses, chi-kwadraat, P-waarden, een- of twee-zijdige testen, enzovoorts. P-waarden worden vaak ten onrechte beschouwd als de waarschijnlijkheid dat de hypothese waar is. P-waarde hypothese testen zijn afhankelijk van…

Successful Planning of Large Data Generating Experiments

Since recent years, biologists are joining the big-data club. Due to the strong growth of high-throughput Omics technologies, life scientists are under the continuous pressure to deal with massive data sets, encountering challenges when having to handle, process and move…

Systems Medicine: Modelling Epigenetics

The course introduces principles of generic modelling experiment frameworks, usage of experimental data in models and model analysis, and data management and integration. The fellows will formulate and solve their own specific problems. The course is organized from and funded by…

Life Sciences Technologies Introductory Course

On 18-21 January 2016, Medical Genetics Centre “South-West Holland” (MGC), DTL Technologies and DTL Learning jointly organise a a course on life sciences technologies. In four days, the participants will get up to speed with the possibilities of genomics and…

Microbial Physiology and Fermentation Technology

This very successful course will be held in 2016 for the 29th time! The course aims to familiarize participants with the integrated, interdisciplinary approach required in modern biotechnology. Microbial physiologists, enzymologists and (bio)chemical engineers from the faculty staff, together with…

High Performance Computer course

Do you find yourself twiddling thumbs while you wait for your computer to solve your research problem? Are your datasets too big to handle on your desktop PC? Do you just know there is gold in that data, if only…

Numerical Python

De cursus Numerical Python geeft inzicht in het gebruik van de Python pakketten NumPy, SciPy en Matplotlib. Deze pakketten leveren faciliteiten voor wetenschappelijk en technisch rekenwerk. Het zijn Open Source pakketten met een zeer vrije licentie. De nadruk ligt bij…

Advanced Python

De cursus Advanced Python behandelt de gevorderde onderwerpen die van belang kunnen zijn bij het programmeren in grotere projecten. Enerzijds gaan we in op algemene onderwerpen die relevant zijn voor alle projecten, zoals het testen en debuggen van de Python…

Programming with Python

Introduction: Python is a very popular programming language for a wide variety of applications, in- and outside of research. It offers freedom, since it does not confine the user to one way of programming (e.g. procedural, object oriented, functional) and…