Workshop NGS in de microbiologie diagnostiek

Workshop toepassingen NextGen sequencing in microbiologie diagnostiek

Next-gen sequencing (NGS) is een relatief nieuwe techniek waarmee met grote precisie de aanwezigheid en genetische samenstelling van verschillende micro-organismen in een monster, denk bijvoorbeeld aan water- en grond of klinische monsters bepaald kan worden. Van kleine hoeveelheden genetisch materiaal kan de microbiële samenstelling eenvoudig bepaald worden. Dit biedt interessante mogelijkheden om complexe bacterie populaties (bijv. het enterobioom) te bestuderen. Door deze mogelijkheden wordt NGS steeds vaker ingezet in microbiologische diagnostiek. De technische mogelijkheden zijn enorm, maar de valkuilen kunnen diep zijn.

In deze workshop maakt u kennis met de verschillende varianten van NGS technologie en bijbehorende apparatuur en de voor- en nadelen van verschillende NGS platforms. Daarnaast is er aandacht voor de voor- en nadelen van het uitbesteden van NGS analyse aan een commerciële partij. In de middag komen verschillende aspecten van de data-analyse, data-beheer en data-opslag, inclusief het kostenaspect en de inzet van een bio-informaticus aan bod. We sluiten de dag af met een informele borrel zodat u met de collega’s na kunt praten over dit onderwerp.

Leerdoelen
Bij deze cursus leert u:

  • de basisprincipes van NGS technologie en de voor- en nadelen van verschillende systemen;
  • de voor-en nadelen van het uitbesteden van NGS analyses aan een commerciële partij;

relevante aspecten van de data-analyse, data-beheer en data-opslag voor de diagnostiek in de microbiologie.

Date: September 23, 2015

Target audience: Deze cursus is bedoeld voor laboratoriummanagers, hoofdanalisten, medisch moleculair microbiologen en leidinggevenden van een moleculair microbiologisch laboratorium of geïnteresseerden die betrokken zijn bij de keuze voor aanschaf van microbiologisch diagnostische testen en/of apparatuur.

Program: lees verder

Keywords: CBD, workshop, NGS, microbiologie, micro-organisme.

Website: Hoge School Leiden- CBD