DTL-SURF Focus meeting: Good Research Practice / e-lab journal

Scientific integrity: How can the electronic lab journal contribute to transparency?

Date:                  9 September 2015
Location:          La Place Vergadercentrum Hoog Catharijne, Utrecht, 12:30 – 16:15 (route)
Language:        Dutch
Registration:   You can register here

Contact persoon: Erik Flikkenschild, LUMC

Onderzoeksgegevens komen in toenemende mate digitaal beschikbaar en moeten worden verenigd met het analoge labjournaal met als doel tracebility van de onderzoeksgegevens. In het kader van wetenschappelijke integriteit en wetgeving is een labjournaal voor al het wetenschappelijk onderzoek een verplichting. De minimale vorm, het genummerd schriftje, voldoet niet meer en moet worden opgevolgd door een e-labjournaal.

Doelstellingen focusmeeting:

  • Kennis delen en netwerken bouwen, met als doelgroep de betrokkenen bij de selectie of implementatie van het e-labjournaal.
  • Meer inzicht krijgen in de gewenste functionaliteit (PvE) van de diverse op de markt beschikbaar zijnde producten en de toepassing ervan binnen de (pre) klinische laboratoria van de UMC’s.

Dit alles in het kader van Good Research Practice, een onderdeel van het NFU programma Data4Lifesciences (werkgroep 6).

Uitgangspunt:
In diverse instituten staat de transparantie in het wetenschappelijk onderzoek centraal waarbij de focus ligt op het e-labjournaal. Er wordt van onderzoekers verwacht dat onderzoek transparant is en dat onderzoeksresultaten reproduceerbaar zijn. Het is daarom van belang dat alle stappen van meten van data tot rapport of artikel worden beschreven zodat deze opnieuw uitgevoerd kunnen worden.

Voor wie?
Betrokkenen bij de selectie of implementatie van het e-labjournaal.

Programme:

12:30 Inloop koffie/thee
13:00 Opening, introductie, doel van de meeting (Erik Flikkenschild, LUMC)
13:15 Stand van zaken: (use cases, planning, status, pakketselectie)
– Faculteit Wis- en Natuurkunde Leiden (Maritta de Vries)
– LUMC (Louise Veltrop)
– VUmc (Diederik Kuster)
– Radboudumc (Joost van Kempen)
– UMC Groningen (Wim Dijkema)
14:30 Pauze
15:00 Mogelijkheden tot gezamenlijk inkopen (Annette Tielbeke, Surf Market)
15:15 De internationale ISA standaard (onderliggende data-structuur voor een moderne, computer-geassisteerde manier voor het vastleggen van onderzoek) (Marco Roos, Elixir-NL)
15:30 Discussiepunten / samenvatting:
– Toepasbaarheid klinisch, niet klinisch, etc.
– Programma van eisen, wat is gemeenschappelijk?
– Mogelijke EU aanbestedingseisen (Surf Market?)
– Planningen
– Trace-ability / privacy / IP aspecten (bij samenwerkingsverbanden)
– Scope: intern, afdeling, instituut, UMC?
– Cloud hosting?
16:15 Afronding programma:
– Onderlinge afstemming lopende pilots
– Is er aanleiding voor een vervolgbijeenkomst?
– Wie zou daar dan bij betrokken moeten zijn?

 

Read more about DTL focus meetings

Comments are closed.