DTL Focus meeting: Good Research Practice

7 July 2014, SURF, Utrecht
12:30 – 16:15

Patient privacy in the personalised medicine context, how anonymous is research? The meeting will be in Dutch!

In deze focus meeting staat de veiligheid van de patiënt centraal. Dit alles in de context van de data uitwisseling tussen de domeinen Zorg en Onderzoek.

Een belangrijk aspect van Good Research Practice (GRP) is de privacy van de patiënt. Een NFU werkgroep (6) gaat zich deze zomer hierover buigen. Zo is er al een NEN werkgroep gestart met als onderwerp de Trusted Third Party (TTP) c.q. pseudonimisatie aspecten. Er wordt in relatie hiermee ook nagedacht over de rol van de Surf organisatie als dienstverlener.

Het gebruik van BSN binnen zorg-research is nogal omstreden en vormt een apart aandachtspunt. Samen met de Federa probeert de NFU hier duidelijkheid in te brengen.

En dan is er nog de ontwikkeling van NFU richtlijnen t.a.v. privacy en security. Hierover gaan de Information Security Officers van de UMC’s samen met de Functionaris Gegevens beschermers zich buigen, alles natuurlijk in relatie tot de komende Europese privacy wetgeving. Wie gaat hier in meedenken en mogelijk meewerken?

Uitgangspunt:
We bespreken op deze focus meeting bovenstaande onderwerpen en leren de problematiek van verschillende invalshoeken te bezien. Welke acties moeten worden ondernomen om morgen aan de slag te kunnen? Hoe gaan we dan met de risico’s om? Welke zijn geoorloofd en welke niet?

Doelstelling focusmeeting:
Kennis delen en netwerken bouwen. Meer focus krijgen over de gezamenlijke privacy vraagstukken. De beoogde Werkgroep 6 van het NFU programma (Good Research Practice) gaat opstarten en wil graag in contact komen met specialisten uit het veld.

Contact person: Erik Flikkenschild, LUMC

Comments are closed.